SANA TÄLLE PÄIVÄLLE - Torstai 19.9.2019


Kohottakaa ilohuuto Jumalalle, riemuhuuto Jaakobin
Jumalalle! Hän on väkevä auttajamme.

Ps. 81:2

Jos joku teistä kärsii, hän rukoilkoon; jos joku
on hyvillä mielin, hän laulakoon kiitosvirsiä.

Jaak. 5:13

Data Missionary Fellowship ry

Takaisin DMF:n kotisivulle

Tällä sivulla on käyty 30.3.2015 lähtien kertaa.